Má-lâi-gí (Bahasa Melayu) sī chú-iàu tī tang-lâm-a teh liû-thong ê chi̍t khoán Lâm-tó gí-giân; tû-liáu sī Brunei kap Má-lâi-se-a ê koan-hong gí-giân, mā sī Sin-ka-pho ê kok-ka gí-giân chi it.

Má-lâi-gí chú-iàu ū nn̄g khoán kok-ka chè-tēng ê piau-chún, chi̍t khoán sī Ìn-nî ê Ìn-nî-gí; lēng-gōa sī Mái-lâi-se-a ê piáu-chún-hòa Má-lâi-gí, mā kiò chò Má-lâi-se-a-gí.

Hiòng-goā liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Má-lâi-gí ê pán-pún.