Hiong-káng dollar (香港--, Eng-gí: Hong Kong dollar), mā kiò chò káng-pè (港幣) ia̍h káng-choá (港紙), sī Hiong-káng ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī HK$ ia̍h HKD.

Hiong-káng dollar
港元
Hong Kong dollar
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé HKD
Sò͘-jī tāi-bé 344
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​110 (hòu) (Oa̍t-gí)
 ​1100 (sīn) (Oa̍t-gí)
cent (Eng-gí)
 ​11000 (mènh) (Oa̍t-gí)
mil (Eng-gí)
ho̍k-sò͘ dollars (Eng-gí)
(sīn) (Oa̍t-gí)
cent (Eng-gí)
cents (Eng-gí)
(mènh) (Oa̍t-gí)
mil (Eng-gí)
mils (Eng-gí)
Kì-hō $, HK$,
(sīn) (Oa̍t-gí)
cent (Eng-gí)
¢
(mènh) (Oa̍t-gí)
mil (Eng-gí)
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng HK$10, HK$20, HK$50, HK$100, HK$500
 hán-tit ēng HK$1,000
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 10¢, 20¢, 50¢, HK$1, HK$2, HK$5
 hán-tit ēng HK$10 (Still legal tender for already minted)
Thóng-kè
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Hiong-káng
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Ò-mn̂g (kap Ò-mn̂g pataca)
Hoat-hêng
Kim-iông
Koán-lí Kio̍k
Hiong-káng Kim-iông Koán-lí Kio̍k
 Bāng-chām www.hkma.gov.hk
Ìn-soat-chiá

Hoat-hêng gîn-hâng kap ki-kò͘:
Hiong-káng Chèng-hú
Hiong-káng Siōng-hái Hōe-hong Gîn-hâng
Tiong-kok Gîn-hâng
Standard Chartered
Ìn-soat:

Hiong-káng Ìn-chhau
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.7%[1], Jan. 2018 est.
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim (USD)[2]
$1 USD = HK$7.80±0.05
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau Ò-mn̂g Ò-mn̂g pataca (MOP$)
HK$1 = MOP$1.03

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê HKD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. "表052:消費物價指數 (2014年10月至2015年9月=100)政府統計處". Hong Kong Census and Statistics Department. goân-loē-iông tī 16 June 2017 hőng khó͘-pih. 23 May 2017 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  2. "Hong Kong Monetary Authority – Monetary Stability". www.hkma.gov.hk. goân-loē-iông tī 31 May 2016 hőng khó͘-pih. 13 June 2016 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)