Ò-chiu dollar

Ò-chiu dollar (澳洲--, Eng-gí: Australian dollar) sī Ò-chiu ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī A$ ia̍h AUD.

Ò-chiu dollar tī Ò-chiu, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Christmas-tó, Cocos (Keeling) Kûn-tó kap Norfolk-tó iōng, mā sī kin-á-ji̍t sè-kài 10 toā liû-thong hoè-pè ê chi̍t khoán.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái