Ò-chiu dollar (澳洲--, Eng-gí: Australian dollar) sī Ò-chiu ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī A$ ia̍h AUD.

Ò-chiu dollar
Australian dollar
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé AUD
Sò͘-jī tāi-bé 036
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 cent
Kì-hō $, A$, AU$
cent c
Gîn-phiò $5, $10, $20, $50, $100
Gîn-kak-á 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
Thóng-kè
khai-sí sú-iōng 1966 nî 2 goe̍h 14 ji̍t​ (58 nî í-chêng)​ (1966-02-14)
chhú-tāi Ò-chiu pound
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá

 Ò-chiu

Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Zimbabwe[1]
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Ò-chiu Chún-pī Gîn-hâng
 Bāng-chām www.rba.gov.au
Ìn-soat-chiá Note Printing Australia
 Bāng-chām www.noteprinting.com
Chō-pè-kio̍k Ông-ka Ò-chiu Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.ramint.gov.au
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.0% (tī Ò-chiu)
 Chu-liāu [2]
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau Tuvalu Tuvalu dollar (chiàu gia̍h-bīn)
Kiribati Kiribati dollar (chiàu gia̍h-bīn)

Ò-chiu dollar tī Ò-chiu, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Sèng-tàn-tó, Cocos (Keeling) Kûn-tó kap Norfolk-tó iōng, mā sī kin-á-ji̍t ngē-thong-hoè ê chi̍t khoán.

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê AUD ê hoē-lu̍t
Google Finance: CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. Hungwe, Brian. "Zimbabwe's multi-currency confusion". BBC. 22 July 2014 khòaⁿ--ê. 
  2. Reserve Bank of Australia, September 2021.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái