Tuvalu (Tuvalu-gí: Tuvalu) sī 1-ê tī Tāi-iûⁿ-chiu ê kok-ka. Kui-ē kok-ka ê hoān-ûi pau-koa sì-sòaⁿ tī Thài-pêng-iûⁿ téng-koân, Hawaii kap Ò-chiu chi-kan ê kúi-ā-ê tó-sū. Tang-pak-pêng ū nn̄g-ê kok-ka, Santa Cruz Tó kap Vanuatu.

Tuvalu
Tuvalu
Tuvalu kî-á
kok-kî
Tuvalu kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Tuvalu mo te Atua
"Tuvalu uī-tio̍h Siōng-tè"
Kok-koa: Tuvalu mo te Atua
"Tuvalu uī-tio̍h Siōng-tè"
Ông-ka siōng-koa: God Save the King
"Siōng-tè pó-iū kok-ông"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Funafuti
Koaⁿ-hong gí-giân Tuvalu-gí, Eng-gí
Cho̍k-kûn
Chong-kàu
Ki-tok-kàu
Chèng-hú Bô tóng-phài gī-hoē bîn-chú, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
Tofiga Vaevalu Falani
• chóng-lí
Kausea Natano
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
26 km2 (10 sq mi) (tē 191 miâ)
Jîn-kháu
• 2019 nî kó͘-kè
11,646 (tē 229 miâ)
• 2017 nî phó͘-cha
10,645
• Bi̍t-tō͘
475.88/km2 (1,232.5/sq mi) (tē 27 miâ)
GDP (PPP) 2016 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$39 pah-bān (tē 226 miâ)
• Pêng-kin
$3,566 (tē 156 miâ)
GDP (bêng-gī) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$45 pah-bān (tē 194 miâ)
• Pêng-kin
$2,970 (tē 118 miâ)
Gini (2010 nî) Steady 39.1
tiong
Hoè-pè Tuvalu dollar
Ò-chiu dollar (AUD)
Sî-khu UTC+12
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +688
ISO 3166 tāi-hō TV
Siōng-téng domain .tv