Cocos (Keeling) Kûn-tó

Cocos (Keeling) Kûn-tó (Eng-gí: Cocos (Keeling) Islands) ū-sî kiò-chò Cocos Kûn-tó kap Keeling Kûn-tó, sī Ò-chiu ê chi̍t-ê hái-gōa niá-tē (external territory), siú-húWest Island.

Cocos (Keeling) Kûn-tó
Territory of Cocos (Keeling) Islands

Pulu Kokos (Keeling)

Wilayah Kepulauan Cocos (Keeling)
Ò-chiu ê hái-gōa niá-tē
Cocos (Keeling) Kûn-tó ê kî-á
kî-á
Chu-kù
Maju Pulu Kita
"Hiòng-chiân lán ê tó-sū"
Chú-khoân kok-ka Ò-chiu
Siú-hú West Island
siāng-tōa chhun Bantam (Home Island)
Koaⁿ-hong gí-giân
Pe̍h-oē Eng-gí, Má-lâi-gí, Cocos Má-lâi-gí
Chèng-hú ti̍t-chiap thóng-tī, i-lāi-tē
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
David Hurley
• Hêng-chèng tiúⁿ-koaⁿ
Farzian Zainal
• Kūn-tiúⁿ
Aindil Minkom
Bīn-chek
• Lóng-chóng
14 km2 (5.4 sq mi)
• Chúi-he̍k (%)
0
Jîn-kháu
• 2021 nî phó͘-cha
593
GDP (bêng-gī) 2010 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$11,012,550
Hoè-pè Ò-chiu dollar ($) (AUD)
Sî-khu UTC+06:30
Tiān-oē khu-hō +61 891
ISO 3166 tāi-hō CC
Siōng-téng domain .cc