Sèng-tàn-tó

Sèng-tàn-tó Niá-tē
Territory of Christmas Island
Flag of Christmas Island.svg Coats of arms of None.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Sèng-tàn-tó ê só͘-chāi
Sèng-tàn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú Hui-hî-oân

Sèng-tàn-tó (聖誕島; Eng-gí: Christmas Island) sī Ò-chiu ê chi̍t-ê hái-gōa niá-tē (external territory), siú-húHui-hî-oân.

Sèng-tàn-tó ê jîn-kháu ū 1,843-lâng (2016-nî ê tiâu-cha),[1] ū tāi-iok 2/3 ê lâng ū Sin-ka-pho Má-lâi-lâng ia̍h Sin-ka-pho Tn̂g-lâng hiat-thóng, kî-tha tōa-cho̍k ū Au-chiu-lâng kah Má-lâi-se-a Ìn-tō͘-lâng.

1888-nî in-ūi ū chin-chē tsiau-lîn-sng-kài (焦磷酸鈣), hō͘ Tāi-eng Tè-kok pèng-thun, āu-lâi hō͘ Eng-kok léng Sin-ka-pho chèng-hú koán-lí. Tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tiong, hō͘ Ji̍t-pún chiàm-niá, chiàn-cheng kiat-sok liáu-āu, hôe-kui Eng-kok. 1958-nî, Ò-chiu kā Sèng-tàn-tó bé--lo̍h-lâi, hō͘ Eng-kok léng Sin-ka-pho chèng-hú M$2-chheng-bān tòng-chòe pó͘-siông.[2]

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Chham-chiàuSiu-kái

  1. "2016 Census: Christmas Island" (PDF). Department of Infrastructure and Regional Development. Ò-chiu: Ò-chiu chèng-hú. goân-loē-iông (PDF) tī 2018-01-11 hőng khó͘-pih. 2018-01-10 khòaⁿ--ê. 
  2. "Handover of Christmas Island to Australia". Singapore National Library Board. Sin-ka-pho: Sin-ka-pho chèng-hú. 2020-03-16 khòaⁿ--ê.