Hân-bîn-cho̍k

(Tùi Tiâu-sián-cho̍k choán--lâi)

Hân-bîn-cho̍k (한민족/韓民族), ia̍h hō Tiâu-sián bîn-cho̍k (조선민족/朝鮮民族), ū-sî kiò Tiâu-sián-cho̍k he̍k-chiá Tiâu-sián-lâng, sī A-chiu ê chi̍t-ê bîn-cho̍k, Hân-kok kap Pak Tiâu-sián chú-iàu ê chū-bîn. Che sī kok-che̍k siōng ê Hân-kok-lâng ê chú-iàu bîn-cho̍k cho͘-sêng.