Be̍k-se-ko Liân-pang-kok
Estados Unidos Mexicanos
Flag of Mexico.svg Coat of arms of Mexico.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Be̍k-se-ko ê só͘-chāi
Be̍k-se-ko ê só͘-chāi.
Siú-to͘ México Chhī
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 1,972,550 km² pâi sè-kài tē-14 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 119,530,753 lâng 2015 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 11 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 57 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 142 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Be̍k-se-ko Liân-pang-kok (墨西哥聯邦國, Se-pan-gâ-gí: Estados Unidos Mexicanos), ia̍h ū kóng Be̍k-kî-se-ko-kok (墨其西哥國)[1], Bí-hi-ko (美希哥)[2], sī Pak Bí-chiu ê kok-ka.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Chham-khó: Be̍k-se-ko ê chiu

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "墨其西哥國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. Tiong Se Tōe-miâ Piáu, Tē-lí Kàu-kho-su koàn 4.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Mexico