Be̍k-se-ko pesoBe̍k-se-ko ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī MXN.

Be̍k-se-ko peso
Peso Mexicano
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé MXN
Sò͘-jī tāi-bé 484
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 centavo
Kì-hō $, MX$, Mex$
centavo ¢
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng $20, $50, $100, $200, $500
 hán-tit ēng $1,000
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng $1, $2, $5, $10
 hán-tit ēng 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, $20, $50, $100
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Be̍k-se-ko
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Be̍k-se-ko Gîn-hâng
 Bāng-chām www.banxico.org.mx
Ìn-soat-chiá Be̍k-se-ko Gîn-hâng
 Bāng-chām www.banxico.org.mx
Chō-pè-kio̍k Casa de Moneda de México
 Bāng-chām www.cmm.gob.mx
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 3.95% (2019-07)
 Chu-liāu [1]

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê MXN ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. Banco de Mexico, July 2019