Se-chōng Chū-tī-khu

Se-chōng Chū-tī-khu (Hàn-jī: 西藏自治區; Chōng-gí: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་) sī Tiong-kok Sai-lâm tē-khu ê chi̍t-ê chū-tī-khu, siú-hú sī Lhasa (Chōng-gí: ལྷ་ས་). Chit-ê chū-tī-khu lāi-bīn tāi-iok tòa 274 bān lâng, kî-tiong 92.8% chó-iū sī Chōng-cho̍k.

Se-chōng Chū-tī-khu
西藏自治区
—  Chū-tī-khu  —
Goân-bûn choán-siá
 - Hàn-jī 西藏自治区 (Se-chōng Chū-tī-khu)
 - Kán-chheng 藏 (Chōng)
 - Chōng-gí བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།
Se-chōng Chū-tī-khu ê só͘-chāi. ê uī-tì
Se-chōng Chū-tī-khu ê só͘-chāi. ê uī-tì
Se-chōng Chū-tī-khu ê só͘-chāi.
Siú-hú
(kap siāng-toā siâⁿ-chhī)
Lhasa-chhī
Hêng-chèng khu-he̍k 7 ê tē-kip, 74 ê koān-kip, 692 ê hiong-kip
Bīn-chek [1]
 - Lóng-chóng 1,228,400 km2
Jîn-kháu (2014)[2]
 - Lóng-chóng 3,180,000 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 2.6/km2
Jîn-kháu thóng-kè
 - Bîn-cho̍k kò͘-sêng 90% Chōng-cho̍k
8% Hàn-cho̍k
0.3% Monpa-cho̍k
0.3% Hoê-cho̍k
0.2% kî-thaⁿ
 - Giân-gú ia̍h hong-giân Chōng-gí, Hàn-gí
GDP (2014) CNY CNY 0.1 trillion
USD 15 billion (tē 32 miâ)
 • múi lâng CNY CNY 29,000
USD 4,800 (tē 28 miâ)
 • cheng-tióng
HDI (2010) 0.569[3] (tiong) (tē 31 miâ)
Bāng-chām www.xizang.gov.cn

Hêng-chèng-khu siu-kái

 
La-sat ê Potala-kiong (པོ་ཏ་ལ), kīn-tāi Se-chông léng-tō-chiá Dalai Lama (hiān-jīm Tenzin Gyatso liû-bông Ìn-tō͘) ê ki-só͘.

Jîn-kháu siu-kái

Le̍k-sú siu-kái

Tē-lí siu-kái

Bûn-hòa siu-kái

Chham-khó siu-kái

  1. "西藏概况(2007年)" [Overview of Tibet (2007)] (ēng Hôa-gí). People's Government of Tibet Autonomous Region. 11 September 2008. 18 December 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. "National Data". National Bureau of Statistics of China. 18 December 2015 khòaⁿ--ê. 
  3. 《2013中国人类发展报告》 (PDF) (ēng Hôa-gí). United Nations Development Programme China. 2013. goân-loē-iông (PDF) tī 2014-06-11 hőng khó͘-pih. 14 May 2014 khòaⁿ--ê.