Potala-kiong (Chōng-gí: པོ་ཏ་ལ) sī Se-chōng Lhasa-chhī ê kiong-tiān, kīn-tāi Se-chōng Hu̍t-kàu léng-tō-chiá Dalai Lama (hiān-jīm Tenzin Gyatso liû-bông Ìn-tō͘) ê ki-só͘.

Potala-kiong