Chōng-gíchōng-cho̍k ê gí-giân, sú-ēng jîn-kháu iak-lia̍k ū 615 bān. I sio̍k tī Hàn-chōng-gí-hē. Iōng chōng-bûn jī-bó su-siá.

Chōng-gí
ལྷ་སའི་སྐད་
Goân-chū kok-ka Lhasa
Sú-iōng tē-khu Tibet Autonomous Region, U-Tsang
bú-gí sú-iōng-chiá (1.2 million cited 1990 census)[1]
Gí-hē
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân

 China

Koán-lí ki-kò͘ Tomi e cigan[bô chhut-chhù]
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 bo
ISO 639-2 tib (B)
bod (T)
ISO 639-3 bod
Glottolog tibe1272
Linguasphere 70-AAA-ac
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Chōng-gí ê pán-pún.
  1. Chōng-gí at Ethnologue (18th ed., 2015)