Dalai Lama (Chōng-gí: ཏཱ་ལའི་བླ་མ་) sī Se-chōng Hu̍t-kàu Gelug-phài--ê 1--ê choán-sè thoân-sêng--ê tulku (hoa̍t-hu̍t).

Kin-á-ji̍t ê Dalai Lama sī Dalai Lama 14-sè.