Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu

(Tùi Kńg-sai choán--lâi)

Kńg-sai (廣西) sī Tiong-kok Tiong-lâm tē-khu ê chi̍t-ê chū-tī-khu, chôan-miâ Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu (Hàn-jī: 廣西壯族自治區; Chòng-gí: Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih), siú-hú sī Lâm-lêng. Chit-ê chū-tī-khu lāi-bīn tāi-iok tòa 4889 bān lâng, kî-tiong 32% chó-iū sī Chòng-cho̍k. Kńg-sai mā-sī Iâu-cho̍k lâng siāng-chē ê só͘-chāi, ū 147 bān.

Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu
广西壮族自治区
—  Chū-tī-khu  —
Goân-bûn choán-siá
 - Hàn-jī 广西壮族自治区 (Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu)
 - Kán-chheng 桂 (Kùi)
 - Chòng-gí Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih
Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu ê só͘-chāi. ê uī-tì
Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu ê só͘-chāi. ê uī-tì
Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu ê só͘-chāi.
Keng-hūi-tō͘: 23°36′N 108°18′E / 23.6°N 108.3°E / 23.6; 108.3
Siú-hú
(kap siāng-toā siâⁿ-chhī)
Lâm-lêng-chhī
Hêng-chèng khu-he̍k 14 ê tē-kip, 109 ê koān-kip, 1396 ê hiong-kip
Bīn-chek [1]
 - Lóng-chóng 236,700 km2
Jîn-kháu (2010)[2]
 - Lóng-chóng 46,026,600 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 194.5/km2
Jîn-kháu thóng-kè
 - Bîn-cho̍k kò͘-sêng Hàn-cho̍k – 62%
Chòng-cho̍k – 32%
Iâu-cho̍k – 3%
Biâu-cho̍k – 1%
Tong-cho̍k – 0.7%
King-cho̍k – 0.6%
Gut-láu-cho̍k – 0.4%
 - Giân-gú ia̍h hong-giân
GDP (2016) CNY CNY 1.82 trillion
USD 274.68 billion (tē 18 miâ)
 • múi lâng CNY CNY 37,712
USD 5,679 (tē 27 miâ)
 • cheng-tióng
HDI (2014) 0.713[3] (ko) (tē 28 miâ)
Bāng-chām www.gxzf.gov.cn

Hêng-chèng-khu

siu-kái
 
Kùi-lîm, Kńg-sai ê chú-iàu siâⁿ-chhī.

Jîn-kháu

siu-kái

Le̍k-sú

siu-kái

Tē-lí

siu-kái

Bûn-hòa

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. "Doing Business in China – Survey". Ministry Of Commerce – People's Republic Of China. goân-loē-iông tī 5 August 2013 hőng khó͘-pih. 5 August 2013 khòaⁿ--ê. 
  2. "National Data". National Bureau of Statistics of China. 19 December 2015 khòaⁿ--ê. 
  3. 《2013中国人类发展报告》 (PDF) (ēng Hôa-gí). United Nations Development Programme China. 2013. goân-loē-iông (PDF) tī 2014-06-11 hőng khó͘-pih. 2014-05-14 khòaⁿ--ê.