Kheh-gí Pe̍h-oē-jī

Kheh-gí Pe̍h-ōe-jī (Kheh-gí: Pha̍k-fa-sṳ; Hàn-jī: 客語白話字) sī se-iûⁿ thoân-kàu-sū thè Kheh-gí siat-kè--ê 1 chióng Lô-má-jī, sêng Hô-ló-oē--ê Pe̍h-ōe-jī. Piau-im í Sì-koān-khiuⁿ (四縣腔; Kheh-gí: Si-yen-khiông) ûi-chú.

Kheh-gí Pe̍h-oē-jī