ta̍k-ê lâng tàu-tīn pian-chi̍p ê chū-iû ê pek-kho-choân-su.
Hiān-chú-sî ū 433,074 phiⁿ Hō-ló-oē ê bûn-chiuⁿ.
Overview · Chhiau-chhōe · Pian-chi̍p · Chhéng-kàu · Soat-bêng-su

Lūi-pia̍t · Hó-khang--ê · A–Z sek-ín

Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ
Án-chóaⁿ tha̍k (How to read) · Án-chóaⁿ phah-jī (How to type POJ) · Án-chóaⁿ siá

Today's featured article

Wikipedia:Today's featured article/Gō·-goe̍h 26, 2024

Did you know...

Pang-bô͘:Did you know

In the news

On this day...

Wikipedia:Selected anniversaries/Gō·-goe̍h 26

Today's featured picture

Wikipedia:POTD row/Gō·-goe̍h 26, 2024

Other areas of Wikipedia

Pang-bô͘:WikipediaOther

Wikipedia's sister projects

Wikipedia languages

Pang-bô͘:Newpagelinksmain