Bí-kok chóng-thóng (Eng-gí: President of the United States) sī Bí-kok ê chóng-thóng, mā sī Bí-kok ê kok-ka goân-siú, chèng-hú siú-náu kap pō͘-tūi choè ko chú-soè.

Koh khoàⁿ siu-kái