Liân-ha̍p Ông-kok ê Elizabeth 2-sè (Eng-gí: Queen Elizabeth II of the United Kingdom; 1926 nî 4 goe̍h 21 ji̍t – 2022 nî 9 goe̍h 8 ji̍t), pún-miâ Elizabeth Alexandra Mary Windsor, sī chū 1952 nî kàu 2022 nî kî-kan Eng-liân-pang Ông-kok ê lú-ông kah Eng-liân-pang goân-siú.

Elizabeth 2-sè

Liân-ha̍p Ông-kok ê Elizabeth 2-sè
Chāi-ūi 1952 nî 2 goe̍h 6 ji̍t – 2022 nî 9 goe̍h 8 ji̍t
Tài-koan-sek 1953 nî 6 goe̍h 2 ji̍t
Chêng-jīm George 6-sè
Kè-jīm Charles 3-sè
Choân-miâ
Elizabeth Alexandra Mary
Ông-sek Windsor
Lāu-pē George 6-sè
Lāu-bú Elizabeth Bowes-Lyon
Chhut-sì 1926 nî 4 goe̍h 21 ji̍t(1926-04-21)
 Liân-ha̍p Ông-kok London Mayfair
Kòe-sin 2022 nî 9 goe̍h 8 ji̍t (96 hòe)
 Liân-ha̍p Ông-kok Aberdeenshire Balmoral Siâⁿ
Chong-kàu Ki-tok-kàu

Chá-liân

siu-kái

Elizabeth sī 1926 nî 4 goe̍h 21 ji̍t, tong i-ê a-kong George 5-sè chāi-ūi ê sî chhut-sì--ê. I ê lāu-pē tong-sî sī Albert Chhin-ông sī kok-ông pâi tē-jī ê hāu-seⁿ; lāu-bú York ê Lú-chiok Elizabeth, sī So͘-kat-lân hôa-cho̍k Claude Bowes-Lyon ê sè-hàn cha-bó͘-kiáⁿ.