Windsor Ông-tiâu (Eng-gí: The House of Windsor) ùi 1917 nî khai-sí thóng-tī Liân-ha̍p Ông-kok, chiân-sin sī Saxe-Coburg kap Gotha Ông-tiâu. Chit-ê ka-cho̍k chiâⁿ-si̍t ê jī-sèⁿ sī Wettin.

Chham-khó siu-kái

  • Longford, Elizabeth Harman (Countess of Longford). The Royal House of Windsor. Revised ed. Crown, 1984.
  • Roberts, Andrew. The House of Windsor. University of California Press, 2000.