Saint Vincent kap Grenadines

Saint Vincent kap Grenadines sī tiàm-tī Carib-hái tang-pêng kap Tāi-se-iûⁿ siō-kau-kài ê hái-tó kok-ka. I ê pak-pêng sī Saint Lucia, tang-pêng sī Barbados, sai-lâm-pêng sī Grenada. Kok-ka chú-iàu sī Saint Vincent-tó kap Grenadines kûn-tó cho͘-ha̍p khí--lâi, só͘-í kok-miâ hō-chò Saint Vincent kap Grenadines.

Saint Vincent kap Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent kap Grenadines kî-á
kok-kî
Saint Vincent kap Grenadines kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Pax et Justitia
"Hô-pêng kap chèng-gī"
Kok-koa: Saint Vincent, Land so Beautiful
"Saint Vincent, thó͘-tē chin súi"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Kingstown
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
Pe̍h-oē Vincent Creole-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hōe-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
Susan Dougan
• chóng-lí
Ralph Gonsalves
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
389 km2 (150 sq mi) (tē 184 miâ)
Jîn-kháu
• 2018 nî kó͘-kè
110,211 (tē 179 miâ)
• 2021 nî phó͘-cha
100,455
• Bi̍t-tō͘
307/km2 (795.1/sq mi) (tē 39 miâ)
GDP (PPP) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$1.373 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$12,431
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$864 pah-bān
• Pêng-kin
$7,827
HDI (2019 nî) Increase 0.738
ko · tē 97 miâ
Hoè-pè Tang Caribe dollar (XCD)
Sî-khu UTC-4 (AST)
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +1 784
ISO 3166 tāi-hō VC
Siōng-téng domain .vc

Saint Vincent kap Grenadines tī 1979 nî tùi Liân-ha̍p Ông-kok to̍k-li̍p chhut--lâi, hiān-chú-sī ia̍h-sī Commonwealth of Nations ê hōe-gôan-kok.