拍開主題選單

Sū-kiāⁿ

1 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 1 goe̍h

2 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 2 goe̍h

3 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 3 goe̍h

4 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 4 goe̍h

5 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 5 goe̍h

6 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 6 goe̍h

7 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 7 goe̍h

8 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 8 goe̍h

9 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 9 goe̍h

10 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 10 goe̍h

11 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 11 goe̍h

12 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî

Chhut-sì

Bô ji̍t-kî

Kòe-sin

Bô ji̍t-kî