Chiau-hô (昭和 shôwa) sī Ji̍t-pún Chiau-hô Thian-hông chāi-ūi kî-kan ê goân-hō, tī Tāi-chèng liáu-āu Pêng-sêng chìn-chêng, sî-kan sī 1926 nî 12 goe̍h 25 ji̍t (Chiau-hô 1 nî) kàu 1989 nî (Chiau-hô 64 nî) 1 goe̍h 7 ji̍t.

Shōwa
昭和
December 25, 1926 – January 7, 1989

Emperor Shōwa (1928)
Location Japan
Including
Monarch(s) Shōwa
Key events
← Preceded by
Taishō
Followed by →
Heisei

Chau-hô keng-le̍k liáu Ji̍t-pún ê Kun-pō͘ gia̍h-thâu, hoat-tōng chiàn-cheng, chiàn-pāi, Bí-kok chiàm-niá, Chiàn-āu hoat-tián kap an-tēng téng sî-kî.