1976 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 19 sè-kí | 20 sè-kí | 21 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1940 nî-tāi | 1950 nî-tāi | 1960 nî-tāi | 1970 nî-tāi | 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi
: 1971 nî | 1972 nî | 1973 nî | 1974 nî | 1975 nî | 1976 nî | 1977 nî | 1978 nî | 1979 nî | 1980 nî | 1981 nî
1976 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-báu
kàu
Péng-sîn
Gregorius le̍k 1976 nî
MCMLXXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2520 nî
Tō-kàu-le̍k 4673 nî
Hoê-le̍k 1396~1397
Ji̍t-pún Chiau-hô (昭和) 51 nî
Hông-kì 2636 nî
Tân-kì 4309 nî
Bîn-kok 65 nî
Chú-thé-le̍k 65 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5736~5737
Se-chōng-le̍k im bo̍k thò͘ (shing mo yos)
kàu
iông hoé lêng (me pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2031 – 2032
- Shaka Samvat 1898 – 1899
Iran le̍k 1354 – 1355
Runic le̍k 2226
Assyria le̍k 6726 nî
Ethiopia le̍k 1970~1971
Pò͘-tek-le̍k 117 nî

1976 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 8 goe̍h

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 10 goe̍h

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1976 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Ji̍t-chìSiu-kái

1976 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31