1900 nî

Sè-kí: 18 sè-kí · 19 sè-kí · 20 sè-kí
Nî-tāi: 1880 nî-tāi 1890 nî-tāi · 1900 nî-tāi · 1910 nî-tāi 1920 nî-tāi
: 1895 1896 1897 1898 1899 · 1900 nî · 1901 1902 1903 1904 1905

1900 nîpêng-nî. 1900 nî sī 19 sè-kí ê boé chi̍t nî, chong-sī mā tiāⁿ hong sǹg chò sī sin sî-tāi ê khai-sí.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái