Ńg Tiâu-ji̍t

Ńg Tiâu-ji̍t (阮朝日; 1900 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì, 1947 nî kòe-sin) sī Tâi-oân Nâ-piⁿ chhut-sin ê si̍t-gia̍p-ka, i tī 1932 nî ka-ji̍p pò-siā Tâi-oân Sin-bîn-pò (台灣新民報), mā pat sī Heng-lâm Sin-bûn-siā kap Tâi-oân Gá-suh Hoat-seng-lô͘ Tu-sek Hōe-siā ê chhú-thè-ia̍h, pēng-chhiá tī chiàn-āu ê Tâi-oân Sin-seng-pò (台灣新生報) chò chóng-keng-lí.

Ng Tiau-jit.jpg

228 Sū-kiāⁿ hoat-seng liáu-āu, Ńg Tiâu-ji̍t tī 3 goe̍h 12 hō͘ chèng-hú jîn-oân lia̍h--khì, āu-lâi hong chhù-sí.

Chham-khó修改

  • 興南新聞社 (1943) 臺灣人士鑑