Chhú-thè-ia̍h[1] (取締役 tori-simari-yaku) sī Ji̍t-pún tu-sek hōe-siā só͘ siat ê chit-ūi, in tùi hōe-siā lōe-pō͘ sī gia̍p-bū ê chip-hêng-chiá, nā tùi gōa sī hōe-siā ê tāi-piáu.

Chhú-thè-ia̍h tī Hō-ló-ōe ē-tàng kán-tan hoan-e̍k chò táng-sū (董事), sán-seng ê hong-sek mā chha-put-to, m̄-koh chiàu Ji̍t-pún hoat-lu̍t kap hōe-siā chè-tō͘ ū in choan-bûn ê hun-lūi kap tēng-gī.

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. 取締役, Tâi Ji̍t Tōa-sû-tián.