Kwee Thiam Tjing

Kwee Thiam Tjing (1900 nî 2 goe̍h 9 ji̍t - 1974 nî 5 goe̍h 28 ji̍t) sī Ìn-nî ê kì-chiá, siā-kûn léng-siù. I pat tī Sin Tit Po sîn-bûn-siā chò pian-chi̍p.[1]

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Suryadinata, Leo (1995), Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches (3rd pán.), Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISBN 978-981-3055-04-9.