Kong-sū Hông-tè (光緒皇帝, Boán-chiu-gí: ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ
ᡩᠣᡵᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1871 nî 8 goe̍h 14 ji̍t – 1908 nî 11 goe̍h 14 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 10 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 9 tāi hông-tè. 1875 nî kàu 1908 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ-jī hō choè Chài-tiân (載湉, ᡯᠠᡳ ᡨᡳᠶᠠᠨ).

Kong-sū Hông-tè