Kong-sū Hông-tè (光緒皇帝, Boán-chiu-gí: ᠪᠠᡩᠠᡵᠠᠩᡤᠠ
ᡩᠣᡵᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1871 nî 8 goe̍h 14 ji̍t – 1908 nî 11 goe̍h 14 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 10 tāi hông-tè, iā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 9 tāi hông-tè. 1875 nî kàu 1908 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ-jī hō choè Chài-tiân (載湉, ᡯᠠᡳ ᡨᡳᠶᠠᠨ).

Kong-sū Hông-tè
光緒皇帝
Chheng-kok ê hông-tè
Chheng-kok hông-tè
Chāi-ūi 1875 nî 2 goe̍h 25 ji̍t – 1908 nî 11 goe̍h 14 ji̍t
Chêng-jīm Tông-tī Hông-tè
Kè-jīm Soan-thóng Hông-tè
Choân-miâ
Chài-tiân (載湉)
Liân-hō kap sî-kan
Kong-sū (光緒): 1875–1909
Sē-hō
Kéng Hông-tè (景皇帝)
Biō-hō
Tek-chong (德宗)
Ông-sek Aisin Gioro
Lāu-pē E̍k-soan
Lāu-bú Yehe Nara--sī
Chhut-sì 1871 nî 8 goe̍h 14 ji̍t(1871-08-14)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1908 nî 11 goe̍h 14 ji̍t (37 hòe)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ