Soan-thóng Hông-tè (宣統皇帝, Boán-chiu-gí: ᡤᡝᡥᡠᠩᡤᡝ
ᠶᠣᠰᠣ
ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ
, 1906 nî 2 goe̍h 7 ji̍t – 1967 nî 10 goe̍h 17 ji̍t), sī Chheng-kok ê tē 11 tāi hông-tè, mā sī Boán-chheng ji̍p Koan í-āu ê tē 10 tāi hông-tè. 1908 nî kàu 1912 nî chāi-ūi. Sèⁿ Aisin Gioro, miâ Phó͘-gî (溥儀, ᡦᡠ ᡳ).

Phó͘-gî

I tī 1934 nî kàu 1945 nî sī Boán-chiu-kok ê hông-tè.