Tāi-hân Tè-kok (Hàn-jī: 大韓帝國; Ko-lê-jī: 대한제국) sī Tiâu-sián ông-tiâu 1897 nî kàu 1910 nî kî-kan só͘ sú-iōng ê kok-hō. Tāi-hân Tè-kok chí-sī Tiâu-sián ông-tiâu le̍k-sú ê chi̍t-pō͘-hun, chū Tiâu-sián kok-ông Ko-chongTek-siū-kiong chū-chheng hông-tè khai-sí kái-piàn kok-hō. Tāi-hân Tè-kok ê siú-to͘ iû-goân tī Hàn-iông.

Tāi-hân Tè-kok
大韓帝國
대한제국
1897 nî–1910 nî
Tāi-hân Tè-kok kî-á
kok-kî
Tāi-hân Tè-kok kok-hui
kok-hui
Chu-kù: 光明天地
"Kong-bêng thiⁿ-tē"
Kok-koa: 愛國歌
"Ài-kok-koa"
Siú-to͘ Hanseong (kin-á-ji̍t Seoul)
Koaⁿ-hong gí-giân Tiâu-sián-gí
Chèng-hú tan-it-chè, choa̍t-tùi kun-chú-chè
Hông-tè  
• 1897–1907
Kong-bú Hông-tè
• 1907–1910
Liông-hi Hông-tè
siú-siòng  
• 1896–1898 (choè-chá)
Yun Yong Seon
• 1907–1910 (choè-āu)
Yi Wan-yong
Li̍p-hoat ki-kò͘ Jungchuwon
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1897 nî
• Pang-hoāi
1910 nî
Jîn-kháu
• 1900
17082000
Hoè-pè Tiâu-sián niú [en] (1897–1902)
Tāi-hân Tè-kok won [en] (1902–1910)
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Tāi-tiâu-sián-kok
Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi
Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú
Taⁿ siok-tī  Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
 Tāi-hân Bîn-kok