Nguyễn Tiâu (Oa̍t-lâm-gí: Nhà Nguyễn/家阮) sī tùi 1802 nî Gia Long hông-tè khai-sí, hâm Hoat-kok si̍t-bîn sî-tāi chāi-lāi, thóng-tī Oa̍t-lâm kàu 1945 nî ê ông-tiâu. Tī Nguyễn Tiâu sî-kî, kok-ka miâ-hō ū hō Oat-lâm, mā pat kái Tāi-lâm (大南).

1829 nî ê Oa̍t-lâm.