Gia Long (Oa̍t-lâm-gí: Vua Gia Long, 1762 nî 2 goe̍h 8 ji̍t – 1820 nî 2 goe̍h 3 ji̍t) ia̍h Ka-liông Hông-tè, miâ Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎 Ńg Hok-iàⁿ), sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê kiàn-kok hông-tè, 1802 nî kàu 1820 nî chāi-ūi, liân-hō Ka-liông (嘉隆).

Gia Long

I goân-lâi sī Nguyễn Chú ê ông-chú. 1782 nî, Kńg-lâm Nguyễn Chú hō͘ Tây Sơn Tiâu bia̍t-bông, i cháu khì Thài-kok. I tī 1787 nî tńg kàu Oa̍t-lâm, choè chiong tī 1802 nî bia̍t-bông Tây Sơn Tiâu, kiàn-li̍p Nguyễn Tiâu.