Thành Thái (Oa̍t-lâm-gí: Vua Thành Thái, 1879 nî  – 1954 nî ), ia̍h Sêng-thài Hông-tè, pún-miâ Nguyễn Phúc Bửu Lân ia̍h Nguyễn Phúc Chiêu, sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê tē 10 tāi hông-tè, 1889 nî kàu 1907 nî chāi-ūi, liân-hō Sêng-thài (成泰).

Thành Thái