Ông Le̍k-hông (王力宏; Eng-bûn: Leehom Wang; 1976 nî 5 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì ) sī tī Bí-kok chhut-sì ê Tâi-oân cha-po͘ koa-chhiú chham ián-goân.

Ông Le̍k-hông (2011)