Louise Brealey (1979 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì ), mā siá-chòe Loo Brealey, sī chi̍t-ūi Eng-kok ê cha-bó͘ ián-goân, chok-ka kiam kì-chiá. Brealey siōng chhut-miâ ê ián-chhut kak-sek sī Casualty ê Roxanne Bird kap Sherlock ê hoat-i Molly Hooper.[1]

Louise Brealey (2009).

Chá-nî seng-o̍ahSiu-kái

Brealey tī Eng-kek-lân Northamptonshire ê Bozeat chhut-sì.[2] I bat tī Cambridge Tāi-ha̍k ha̍k-si̍p le̍k-sú, jiân-āu chiân-óng New York ê Lee Strasberg Hì-kio̍k kap Tiān-iáⁿ Ha̍k-īⁿ chiap-siū siáu-thiúⁿ-á thâu-chhiú-sai Philippe Gaulier ê piáu-ián hùn-liān.

Siá-chokSiu-kái

Chè-chokSiu-kái

Ián-chhutSiu-kái

Êng-bō͘Siu-kái

Bú-tâi-kio̍kSiu-kái

Hòng-sàngSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. Elizabeth Day (2012-01-22). "Louise Brealey: 'I don't think Molly is really Sherlock's type'". The Guardian. 2014-01-04 khòaⁿ--ê. 
  2. "Loo Brealey". Holby.tv. 2008-08-16 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘Siu-kái