Northamptonshire

NorthamptonshireEng-tē chi̍t-ê lāi-lio̍k kūn (county), jîn-kháu ū 629,676, sì-chiu-ûi ū Warwickshire, Leicestershire, Rutland, Cambridgeshire, Bedfordshire, Buckinghamshire, Oxfordshire, kap Lincolnshire. Kūn-hú tī Northampton.

Northamptonshire ê hoān-ûi.