LeicestershireEng-tē chi̍t-ê lāi-lio̍k kūn (county), jîn-kháu ū 94 bān, sì-chiu-ûi ū Derbyshire, Nottinghamshire, Rutland, Warwickshire, Staffordshire, Lincolnshire, kap Northamptonshire.

Leicestershire ê hoān-ûi.

Leicestershire tē-khu ū chi̍t-ê Leicester-siâⁿ, m̄-koh sī lēng-goā tan-to̍k ê hêng-chèng tan-ūi.

Le̍k-sú siu-kái

Ki-ná-ji̍t ê Leicestershire, tī Domesday Book (goân-sêng tī 1086 nî ê tē-hng tiāu-cha-su) lāi-bīn hông kì-lio̍k chò 4-ê wapentake khu-he̍k: Guthlaxton, Framland, Goscote, kap Gartree. Kàu 1087 nî ê sî, thâu pái ū kì-lio̍k siá chò Laegrecastrescir ê hō-miâ.