LeicesterEng-tē tang-pō͘ ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī kiam tan-it chū-tī-thé (unitary authority), lēng-goā mā sī Leicestershire ê kūn-siâⁿ, chhī-khu jîn-kháu 289,700.

Leicester ê ūi-tì.