NottinghamshireEngland East Midlands ê chi̍t-ê kūn (county), sì-chiu-ûi ū South Yorkshire, Lincolnshire, Leicestershire chham Derbyshire. Nottingham sī Nottinghamshire thôan-thóng-siōng ê kūn-hú, m̄-koh hiān-chhú-sî ê lí-sū-hōe (gī-hōe) sī khai-siat tī Nottingham kīn-kau ê West Bridgford.

Nottinghamshire.

Nottinghamshire bo̍k-chêng ū tāi-iok 106 bān ê jîn-kháu, ē-tàng hūn-chòe Ashfield, Bassetlaw, Broxtowe, Gedling, Mansfield, Newark and Sherwood chham Rushcliffe. Nottingham í-keng sī chi̍t-ê tan-it chū-tī-thé (unitary authority), hêng-chèng-siōng chham Nottinghamshire bô tī-tāi.

Sutton Bonington.