South YorkshireEngland Yorkshire and the Humber khu-he̍k (region) ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê to͘-chhī-kūn (metropolitan county), jîn-kháu tāi-iok ū 129 bān, sì-chiu-ûi ū Derbyshire, West Yorkshire, North Yorkshire, East Riding of Yorkshire, Lincolnshire kap Nottinghamshire.

South Yorkshire tī England ê ūi-tì.