West YorkshireEngland Yorkshire and the Humber khu-he̍k (region) ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê to͘-chhī-kūn (metropolitan county), jîn-kháu tāi-iok ū 211 bān.

West Yorkshire tī England ê ūi-tì.

I ê pak-bīn kap tang-bīn sī North Yorkshire, lâm-bīn sī Derbyshire, sai-lâm sī Greater Manchester, tang-lâm sī South Yorkshire.