Derbyshire (IPA hoat-im: /ˈdɑrbɪʃər/ ia̍h /ˈdɑrbɪʃɪər/) sī tī England ê East Midlands ê chi̍t-ê kūn (county), chham Greater Manchester, West Yorkshire, South Yorkshire, Nottinghamshire, Leicestershire, Staffordshire kap Cheshire sio-keh-piah, jî-chhiáⁿ chham Derby ha̍p chòe chi̍t-ê tián-lé-kūn (ceremonial county).

Matlock, Derbyshire.

Le̍k-sú siu-kái

Jîn-lūi lâi kàu kin-á-ji̍t Derbyshire ê sî tāi-khài sī 20 bān nî chêng, chèng-kù sī Hopton hū-kīn ê chio̍h-khì hoat-hiān.

Lô-má-lâng ji̍p-chhim sî, chù-ì tio̍h tong-tē ê iân khòng, in tī chia khai-siat liáu chi̍t kóa chng-siā, pau-koat tī kin-á-ji̍t ê Derby téng só͘-chāi.

 
Derbyshire ê ūi-tì.