CheshireEngland sai-pak ê chi̍t-ê tián-lé kūn (ceremonial county), jîn-kháu ū 100 bān. Cheshire ê sì-chiu-ûi ū pak-bīn ê Merseyside kap Greater Manchester, tang-bīn ê Derbyshire, lâm-bīn ê Staffordshire kap Shropshire, chham se-bīn ê Flintshire kap Wales ê Wrexham.

Cheshire tī England ê ūi-tì.