ShropshireEng-tē West Midlands tē-khu ê chi̍t-ê kūn, sai-bīn sī Wales. Hiān-sî ê Shropshire sī chi̍t-ê tián-lé kūn (ceremonial county), lāi-té ū hun Telford and Wrekin kap Shropshire ê tan-it chū-tī-thé (unitary authority).

Shropshire ê ūi-tì.
Shrewsbury.