Ui-le̍k-sū

(Tùi Wales choán--lâi)
Ui-le̍k-sū
Wales
Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg Coats of arms of None.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Ui-le̍k-sū ê só͘-chāi
Ui-le̍k-sū ê só͘-chāi.
Tē-ūi Liân-ha̍p Ông-kok ê cho͘-sêng pang-kok
Siú-hú Cardiff

Ui-le̍k-sū[1] (Ui-le̍k-sū-gí: Cymru; Eng-gí: Wales), sī tī Britain-tó téng-kôan ê 1 ê cho̍k-kûn kap kok-ka, sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn. I hú-siâⁿCardiff (Ui-le̍k-sū-gí: Caerdydd). I ê Ui-le̍k-sū-gí miâ kiò chò Cymru (IPA: /ˈkəmrɨ/); Eng-gí-miâ hō-chò Wales, goân-thâu sī 1 ê Tek-gí-hē ê sû, ì-sù sī "chheⁿ-hūn--ê".

Lô-má Tè-kok tī Ui-le̍k-sū lâm-pō͘, pak-pō͘ khí siâⁿ. Tī 1282 nî, Eng-lân ê Edward 1-sè phah-pāi Siōng-bóe-ê Llywelyn, i sī Cymru siōng-bóe 1 ê chū-chú ê thâu-lâng. Edward khí 1 cho͘ siâⁿ lâi khòng-chè Ui-le̍k-sū-lâng.

Chāi-tē ê gí-giân sī Ui-le̍k-sū-gí (Cymraeg, y Gymraeg).

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

  1. "Tē 11 khò. Cho̍k-lūi". Tē-lí Kàu-kho-su Koàn Jī.