MerseysideNorth West England tē-khu ê chi̍t-ê to͘-chhī kūn (metropolitan county) ia̍h tián-lé kūn (ceremonial county), ū 136 bān ê jîn-kháu, hun Liverpool, Sefton, Knowsley, St Helens kap Wirral 5-ê borough.

Merseyside tī England ê ūi-tì.