Staffordshire sī tī Eng-tē ê West Midlands ê chi̍t-ê kūn, sì-chiu-ûi sio-chiap ê kūn ū Cheshire, Derbyshire, Leicestershire, Warwickshire, West Midlands, Worcestershire, kap Shropshire.

Staffordshire ê ūi-tì.
Stafford.