Derby (hoat-im: /dˈɑːbɪ/) sī tī England ê East Midlands ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī, khò-kīn Derwent Hô, tī Derbyshire ê lâm-hong, 2001 nî ê jîn-kháu ū 233,700.

Derby ê ūi-tì.
Derby Cathedral