North YorkshireEngland Yorkshire and the Humber khu-he̍k (region) ê chi̍t-ê kūn (county), sī chi̍t-ê hui-to͘-chhī-kūn (non-metropolitan county), kap piⁿ-á ê City of York, Redcar and Cleveland í-ki̍p Middlesbrough cho͘-ha̍p-sêng chi̍t-ê Ceremonial county.

North Yorkshire tī England ê ūi-tì.
Northallerton, North Yorkshire ê chhī-tìn.