East Riding of Yorkshire

East Riding of YorkshireEngland ê chi̍t-ê tián-lé-kūn (ceremonial county) kap Tan-it Chū-tī-thé (Unitary Authority), kūn-miâ ê ì-sù sī "Yorkshire ê tang-pō". Tián-lé-kūn jîn-kháu tāi-iok ū 587100, hōan-ûi sī Tan-it Chū-tī-thé (jîn-kháu tāi-iok 330000) ka-siōng Kingston upon Hull.

East Riding of Yorkshire tī England ê ūi-tì.
Beverley, East Riding of Yorkshire ê chú-iàu siâⁿ-chhī.